Educación Infantil

Un dels objectius actitudinals és el respecte i cura pel medi ambient i la naturalesa.

L’educació sensorial és un aspecte important en el desenvolupament de l’infant, ja que el primer contacte amb l’entorn el fa a partir dels sentits. Aquests coneixements són la base per al posterior desenvolupament de les capacitats cognitives. Els nostre alumnat de 1-3 anys han gaudit durant el curs realitzant diverses activitats experimentals.

Deixar a l’abast instruments i mobiliari especialitzat, propicia el desenvolupament del joc simbòlic d’una manera lliure i espontània.

Adquirir habilitats artístiques, desenvolupar la motricitat fina i aconseguir un domini major del braç, canell i dits, són destresses que poden aconseguir-se fomentant la creativitat mitjançant el traç lliure. A més a més, els dóna l’oportunitat de expressar-se.

HOY COMEMOS
PLATAFORMA ESCOLAR INFO
Accede a la plataforma escolar para comunicarte con los profesores y visualizar notas.
ACCEDER