reunions de tutoria de grups. curso 16/1720/09/2016

Reunions Infantil (a l’aula d’usos múltiples)
4 anys -Dilluns 26 de setembre a les  16:30 h
5 anys -Dilluns 26 de setembre a les 17:30 h
3 anys -Dilluns 26 de setembre a les 18:30 h

Reunios Primària (a l’aula del grup) Els tutors estaran en la dues reunions de grup ( A i B) i el contingut serà el mateix, perquè pugueu triar l’horari.
Grups A (1r, 2n,4t,5é i 6é) -Dilluns 26 de setembre a les 18:30 h
Grups B (1r, 2n,4t,5é i 6é) -Dilluns 26 de setembre a les 19:30 h
Grups A i B (3r) -Dimecres 28 de setembre a les 18:30 h (a l’aula d’usos múltiples)

Reunios Secundària (a l’aula del grup)
Curs (1r i 4t) -Dilluns 26 de setembre a les 18:00 h
Curs (2n i 3r) -Dimarts 27 de setembre a les 18:00 h

Horari Escolar del Centre- Setembre i juny02/09/2016

Infantil       – de 08:45h a 12:45h Entrada e eixida per Avd. Grau, 36
A l’aula de dos anys, vos informen que durant el mes de Setembre,  l’horari serà flexible; entrades 08:45 o 09:45 i eixides 11:45 o 12:45
Primària   – de 08:45h a 12:45h Entrada e eixida per Avd dels esports
Secundària  – de 08:00h a 13:00h Entrada per Avd dels esports/ eixida per Avd dels esports i Avd. Grau, 36
Administració – de 11h a 13h

orientació estudis ESO 2016/201701/09/2016

novedadMatèries que impartirà el centre en l’etapa de l’ESO amb la nova Llei LOMQE.
-Nova modificació de les optatives de 4t ESO(07/09/2016)-   >Document