valenciano

Valenciano 5º Primaria

Perquè els seus fills/as no perden l’hàbit de treball i repassen els coneixements del curs, els recomane les activitats següents:

LLENGUA VALENCIANA:

  •  Realització de dictats ortogràfics diaris, de deu línies . Consulteu ortografia del llibre de Text. (Dictats).
  • 100 exercicis per a millorar la comprensió lectora 5º ISBN: 9788498073782
  • Lectura recreativa de les dues llengües.

EDITORIAL Bromera Col·lecció “El micalet de la por”

EDITORIAL Bromera. Col·lecció “El micalet galàctic”.

EDITORIAL Bromera Col·lecció  “Micalet teatre”

EDITORIAL Voramar