Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O)


Horari Escolar del Centre- Setembre i juny02/09/2016

Infantil       – de 08:45h a 12:45h Entrada e eixida per Avd. Grau, 36
A l’aula de dos anys, vos informen que durant el mes de Setembre,  l’horari serà flexible; entrades 08:45 o 09:45 i eixides 11:45 o 12:45
Primària   – de 08:45h a 12:45h Entrada e eixida per Avd dels esports
Secundària  – de 08:00h a 13:00h Entrada per Avd dels esports/ eixida per Avd dels esports i Avd. Grau, 36
Administració – de 11h a 13h

orientació estudis ESO 2016/201701/09/2016

novedadMatèries que impartirà el centre en l’etapa de l’ESO amb la nova Llei LOMQE.
-Nova modificació de les optatives de 4t ESO(07/09/2016)-   >Document

ESO. Horaris i Calendari -Octubre 2016/201701/09/2016

Tot els dies de 8h a 13h del matí, i les vesprades del dimarts i dijous de 15h a 17h
A més:
-1r ESO/ 2n ESO -dilluns matí, de 13h a 14h.                                      Total 30h lectives
-3r ESO/ 4t ESO -dilluns, dimecres i divendres matí, de 13h a 14h. Total 32h lectives.

>Horaris de classes Curs/Grup >Pendent de publicació
>Horari atenció pares/mares >Pendent de publicació
>Horari tutories alumnes >Pendent de publicació
>Calendari d’avaluacions >Pendent de publicació
>Calendarid’ Activitats complementàries >Pendent de publicació