TREBALL DE CALIGRAMES EN EL DIA DEL LLIBRE

[SinglePic not found]

DIA DEL LLIBRE: Els alumnes de 4t B treballaren i crearen poemes emprant la tècnica del CALIGRAMA.

[SinglePic not found]