BANC DE LLIBRES – XEC LLIBRES

Les famílies que tinguen alumnes en 1r i 2n de Primària en el curs 2017/2018 i compren els llibres fora del centre, ja poden arreplegar el Xec llibres, fins al 10/10/17.
Horari d’administració del centre. En juliol de dilluns a dimecres de 9:30h a 13:00h h. Agost tancat.

Las familias que tengan alumnas en 1º y 2º de Primaria en el curso 2017/2018 y compran los libros fuera del centro, ya pueden recoger el Cheque libros, hasta el 10/10/17.
Horario de administración del centro. En julio de lunes a miércoles de 9:30h a 13:00h h. Agosto cerrado.