orientació estudis ESO 2016/2017

novedadMatèries que impartirà el centre en l’etapa de l’ESO amb la nova Llei LOMQE.
-Nova modificació de les optatives de 4t ESO(07/09/2016)-   >Document